Благотворително дружество с идеална цел.

 Основано през 2008Г.

ФОНДАЦИЯ "БЛАГОДАРЯ.БГ"

МИСИЯ:

1. Да организира и финансира изграждането на центрове за духовно израстване.

2. Да съхранява историческото, културно и духовно наследство.

3. Да полага грижи за издръжката и поддържането на  деца, лишени от родителски грижи и други такива.

4. Да дава практични насоки и съдейства за съхранението и популяризирането на духовни идеи .

  Всеки, който желае да дари средства на Фондация "Благодаря.бг" може да го направи чрез PayPal,   кредитна    или дебитна карта използвайки бутона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ,                                                                                                                                                                                                                              или директен превод по банкова сметка в България на

"УниКредит Булбанк" АД-

BG87UNCR70001524264070

BIC(SWIFT) UNCRBGSF

За Фондация "Благодаря.бг" гр.София

ул. Димитър Хаджикоцев 88 П.К. 1421

ЕИК/ПИК 175789297 Ф.Д. 775/2008г.

БЛАГОДАРИМ ВИ!